זריעה בעציצים

זריעה בעציץ נקוב אסורה מן התורה, ובעציץ שאינו נקוב – אסורה מדרבנן. ובשמיטה מקילים לגדל בעציץ שאינו נקוב אם הוא בתוך בית (ומכאן ההיתר לגדל בעציצים שאינם נקובים בחממות סגורות). כמו כן, מותר לחקלאים השומרים שמיטה, לזרוע ירקות באופן המוגדר כ”גידולי מים” (= גידול במכלים שאינם מנוקבים, המלאים חצץ, ומים מהולים בחומרי מזון הדרושים לצומח).