הרב שניאור רווח

ראש המכון
פרטים ליצירת קשר
שלוחה 6

הרב שניאור רווח

ראש המכון
חינוך
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
כישורים
Design
68%
Drupal
90%
Wordpress
98%

הקים את המכון וכו’

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.