תשובה על זיכוי מחנות בשביעית

תשובה על זיכוי מחנות בשביעית

זיכוי מחנות בשביעית הגאון רבי אליעזר דוד שפירא שליט"ארב ואב"ד קהילת צאנז בני ברק זכות קניה בחנות (זיכוי) האם שביעית משמטתו נשאלתי מהרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ שליט"א בעמח"ס גם אני