תשובה על זיכוי מחנות בשביעית

תשובה על זיכוי מחנות בשביעית

זיכוי מחנות בשביעית הגאון רבי אליעזר דוד שפירא שליט”ארב ואב”ד קהילת צאנז בני ברק זכות קניה בחנות (זיכוי) האם שביעית משמטתו נשאלתי מהרה”ג ר’ גמליאל רבינוביץ שליט”א בעמח”ס גם אני
שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים

שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים

שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים נערך עם הוספות ומראי מקומות על ידי הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א מח”ס בית מתתיהו ומועדי הגר”ח ושא”ס ברכת אילנות על