הקהל – כשהמלך ישב על בימת עץ

הקהל – כשהמלך ישב על בימת עץ

מליוני יהודים זרמו ביום רביעי, יומו הראשון של “חול המועד” סוכות לרחבת “עזרת הנשים”. ” הרה”ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט”א, עד ראיה ושמיעה, מתאר לנו בפרוטרוט את אשר יתרחש,
מה בין שבת לשמיטה

מה בין שבת לשמיטה

מה בין שבת לשמיטה “זכינו להארה והבנה נוספת במצות השמיטה. כי השביתה בשבת הארץ, מלבד אשר תשריש בנו את האמונה שיש אדון לבירה, הרי מגמתה להשכילנו את העיקר הגדול של
מעלתה של ארץ ישראל  בשביתתה

מעלתה של ארץ ישראל בשביתתה

מעלתה של ארץ ישראל – בשביתתה “אמנם השמיטה שהיא לארץ, מה שלא נמצא לשום ארץ, ודבר זה מצד הארץ, כי ראוי לארץ ישראל השמיטה. וזה כי ארץ ישראל אשר לא
אמונה ובטחון

אמונה ובטחון

אמונה ובטחון “טעם מצוה זו היא להשריש את ישראל במידת האמונה והבטחון בה’. כי חשש הקב”ה פן בבואם אל הארץ יתעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי, וכאשר כביר מצאה ידם