התקופה בין חז"ל למרן הבית יוסף

התקופה בין חז"ל למרן הבית יוסף

התקופה בין חז"ל למרן הבית יוסף לאחר תקופת חז"ל, מעטים הם הידיעות על מצות השמיטה וקיומה בארץ ישראל. העובדה שלא היה ישוב יהודי חקלאי מפותח בארץ ישראל כבתקופת חז"ל, היה
השמיטה לאחר תקופת חז"ל

השמיטה לאחר תקופת חז"ל

השמיטה לאחר תקופת חז"ל השמיטה היא כידוע מצווה התלויה בארץ, וקיומה מותנה בהתיישבות יהודית בארץ ישראל. ואמנם כל זמן שהעם היהודי ישב בארץ ישראל – היה למצות השמיטה מעמד מעשי
השמיטה בתקופת חז"ל

השמיטה בתקופת חז"ל

השמיטה בתקופת חז"ל תולדות העם היהודי בתקופת חז"ל השתרעו על מאות שנים, מהם ישב עיקרו של העם היהודי בארצו, ומהם בגולה. בימי הבית השני, כשהשתדלו ישראל לשמור על מצות השמיטה