מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית  מאת הרה"ג רבי יוסף אביטבול שליט"א כתבו בפוסקים לדון מדוע אין שו"ע על הלכות שביעית, והנה השל"ה הקדוש בשער האותיות אות ק' קדושת