מהו אוצר בית דין

מהו אוצר בית דין

מהו אוצר בית דין? בתקופה בה ראו חז”ל שרבים הם החשודים על השביעית, שאינם מפקירים כהלכה וסוחרים בפירות שביעית, מינו בית הדין שבאותו הדור שליחים שהיו יושבים בפתח העיר, וכל מי שמביא