ענבים אלו צריכים בדיקה עד שלא אוכלים אותם

היו מהלכים אב ובנו. הזקן היה חכם שהלך עם בנו לראות האילנות ופירותיהם. כשהגיעו לכרמים אמר הבן לאביו: “רואה אני אשכולות ענבים מבצבצים ושופעים”..Read More