להעדיף את פירות ארצנו הקדושה

כידוע, ישנה מעלה גדולה להעדיף בשנת השמטה ובתקופה שלאחריה, לאכל דווקא תוצרת שיש בה קדשת שביעית כגון פירות המחלקים לצבור במסגרת ‘אוצר בית דין’. ..Read More