אתה רואה? עד כאן הארבה הגיע

אתה רואה? עד כאן הארבה הגיע  למרות שבזמננו מצוות השמיטה הנה רק מדרבנן, עדיין נקטו גדולי הדור, שמי ששומר שמיטה כהלכתה, יכול לראות ברכה וישועה למעלה דרך הטבע. ואכן ישנן … המשך לקרוא אתה רואה? עד כאן הארבה הגיע