22 צפיותפירות וירקות בשמיטה

שלום רב,
שאלתי היא
שתילי ירקות שנשתלו לפני שנת השמיטה כגון מלפפון, גזר תפוא"ד וכדו'
וזמן לקיטת הירקות יחול לאחר תחילת שנת השמיטה
האם מותרים באכילה וכיצד יש לנהוג?

נשאלת שאלה